DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Afkoop klein pensioen verandert. Wat betekent dit voor u?

Op dit moment worden kleine pensioenen vrijwel altijd afgekocht door verzekeraars en pensioenfondsen. Vanaf 1 januari 2019 verandert dit. Dan worden deze pensioenen automatisch overgedragen naar de pensioenuitvoerder van de volgende werkgever. Wat betekent dit voor u en uw werknemers?

Over welke werknemers gaat het?

Werknemers met tijdelijke contracten en verschillende banen bouwen vaak kleine pensioenen op. Een klein pensioen is een pensioenuitkering die lager is dan € 474,11 per jaar (2018). Een pensioenuitvoerder mag het kleine pensioen afkopen als hij binnen twee jaar na uitdiensttreding van de werknemer géén verzoek tot waardeoverdracht heeft ontvangen. Vanwege de hoge administratiekosten besluiten pensioenuitvoerders steeds vaker tot afkoop. Dit is dan voor de werknemer een leuke uitkering, maar de pensioenbestemming van het geld gaat verloren. Op dit moment zijn er circa 4,5 miljoen kleine pensioenpotjes en gaat het dus over veel verloren pensioenopbouw. Jaarlijks komen daar 275.000 kleine pensioenpotjes bij.

Wat gaat er wijzigen?

Vanaf 2019 worden kleine pensioenen samengevoegd tot één pensioen. De pensioenuitvoerder draagt dan het kleine pensioen automatisch over naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Hij heeft hier geen toestemming van de ex-werknemer nodig. Hele kleine pensioenen van minder dan € 2 per jaar komen te vervallen.

Actie nodig van ex-werknemer?

De ex-deelnemer hoeft zelf niets te doen voor automatische waardeoverdracht van het kleine pensioen. De betrokken pensioenuitvoerders regelen dit onderling. Het pensioenregister krijgt hierin een belangrijke rol. Voor hogere pensioenen (groter dan € 474,11 per jaar) blijven de regels van waardeoverdracht hetzelfde als nu.

Gevolgen

Door deze nieuwe regels bouwen werknemers met tijdelijke contracten en verschillende banen steeds meer pensioen op. Passeert het opgebouwde pensioen de grens van € 474,11 per jaar? Dan gelden de normale regels voor waardeoverdracht van pensioen. Door de nieuwe wetgeving per 1 januari 2019 komen straks steeds meer werknemers in deze situatie. Werknemers die op of na 1 januari 2015 bij u in dienst zijn getreden hebben geen termijn van 6 maanden meer voor het indienen van een verzoek tot waardeoverdracht. Zij kunnen onbeperkt een opgave waardeoverdracht opvragen, als eerste stap in de procedure voor het overdragen van het elders opgebouwde pensioen.

Moet een werkgever bijbetalen bij waardeoverdracht?

Bij de huidige rentestand kan er bij een uitgaande waardeoverdracht van sommige verzekerde regelingen een bijbetaling aan de orde zijn. Deze bijbetaling wordt in rekening gebracht bij de ex-werkgever. Dit is mogelijk als uw pensioenregeling niet bij een pensioenfonds loopt, maar bij een verzekeraar. En dan alleen als u een eindloon- of middelloonregeling heeft of een beschikbare premieregeling met een jaarlijkse omzetting in een gegarandeerd pensioen.

Bijbetaling (ex)werkgever bij automatische waardeoverdracht?

Bij een automatische overdracht van grote aantallen kleine pensioenen, is het de vraag of werkgevers hiervoor moeten bijbetalen. Een uitgaande waardeoverdracht van bestaande kleine pensioenen is geen verplichting voor verzekeraars, maar een keuze. Verzekeraars kunnen hierbij dus zelf de afweging maken of zij bestaande kleine pensioenen overdragen en de werkgever al dan niet om een bijdrage vragen, of afzien van de waardeoverdracht waar bijbetaling aan de orde is. Dit jaar zal meer duidelijkheid komen in het beleid van de verzekeraars….

Contractverlenging: kijk naar consequenties waardeoverdracht

Heeft u een verzekerde eindloon- of middelloonregeling? Of een beschikbare premieregeling waarbij de premies direct wordt omgezet in een gegarandeerd pensioen? Bij een verlenging van de regeling is het dan zinvol om de consequenties van waardeoverdracht te bekijken.

Bron: AEGON 22-02-2018

DePensioenMakelaar.nlLaatste update: 26/02/2018 13:57.16