DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Mag ik ff vanguh? Expert rommelt met bewijsmateriaal... 

Achmea moet van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant een autodiefstalclaim bij Interpolis van bijna € 33.000,- (!) alsnog honoreren. Volgens de expert die Achmea inschakelde, waren de twee autosleutels die de consument na de diefstal toonde, achteraf niet identiek. Toch gaf hij een ontvangstbevestiging voor de twee originele sleutels af. Dat breekt Achmea nu op….

De rechtbank: "Achmea hanteert kennelijk een werkwijze waarbij na een vluchtige inspectie van de sleutels door de expert overgegaan wordt tot het verstrekken van een ontvangstbewijs aan de verzekerde inhoudende dat twee originele sleutels in ontvangst zijn genomen, zonder dit nader middels beeld- of fotomateriaal vast te leggen, terwijl zij vervolgens ná afgifte van het ontvangstbewijs hierop terugkomt op basis van latere informatie en inzichten….

Naar het oordeel van de rechtbank heeft Achmea [eiseres] hiermee - gezien op de op haar rustende bewijslast - onnodig in een lastig parket gebracht. Dit duidt naar het oordeel van de rechtbank - mede in het licht van de inhoud van het aan [eiseres] verstrekte ontvangstbewijs - niet op zorgvuldigheid die van een verzekeraar jegens haar verzekerde mag worden verwacht. Van een professioneel expert, in dit geval een register-expert zoals Achmea stelt, mag immers juist worden verwacht dat hij nauwgezet let op onvolkomenheden ter zake in ontvangst genomen zaken, te meer als hieraan door de verzekeraar verregaande consequenties in het nadeel van de verzekerde kunnen worden verbonden."

Volgens de rechtbank bestaat bovendien theoretisch de kans dat de expert een van de originele sleutels kwijt is geraakt. De rechtbank: "De expert heeft ná het uitlezen van die sleutels vastgesteld dat één van de door [eiseres] ingeleverde sleutels niet bij de bewuste auto hoort. Hieraan verbindt Achmea de conclusie dat [eiseres] twee verschillende sleutels bij de betreffende expert heeft ingeleverd. Theoretisch gezien is het echter mogelijk dat één sleutel bij de expert is zoekgeraakt."… Dat breekt Achmea nu dus op….mag ik ff 33.ooo euro vanguh?

Bron: VVP 26062018

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 26/06/2018 11:29.47