DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Kifid opent klachtloket nu ook voor klein mkb en zzp


 

Zzp’ers en ondernemers met jaaromzet tot vijf miljoen euro, kunnen vanaf 1 juli 2018 met klachten over kredietverlening naar het Kifid. Het klachteninstituut voor financiële dienstverlening presenteert het loket als een toegankelijk en deskundig alternatief voor een dure en tijdrovende gang naar de rechter.

Het klachtenloket bij Kifid is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en maakt deel uit van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering. Deze Gedragscode biedt bescherming aan kleinere mkb’ers die een bedrijfsfinanciering afsluiten met een bank of een andere kredietverlener.

Kleinere ondernemers kunnen bij Kifid terecht met verschillende soorten klachten over hun zakelijk krediet. Bijvoorbeeld als er een geschil is over de wijziging van het rentetarief. Of als de bank het krediet opzegt of opeist en de ondernemer de rechtmatigheid hiervan betwist. Het kan ook zijn dat de ondernemer het niet eens is met de manier waarop de kredietverlener de afspraken over vervroegd aflossen van het krediet uitvoert. Een ondernemer kan bij Kifid niet klagen over een afwijzing van een kredietaanvraag; het staat een bank of financier vrij om een kredietverzoek te weigeren.

Tot vijf miljoen euro

Ondernemers die zich tot het klachtenloket van het Kifid wenden, mogen een omzet tot vijf miljoen euro per jaar hebben. Voor de klachtbehandeling door Kifid dragen ondernemers 250 euro bij in de kosten; indien de ondernemer in hoger beroep gaat bij Kifid kost dat 500 euro. Kifid kan in een bindende uitspraak maximaal 250.000 euro aan geleden schade toewijzen aan een ondernemer. Hogere bedragen kunnen worden toegewezen in een niet-bindende uitspraak.

Spelregels

In het reglement voor Geschillenbeslechting kleinzakelijke financiering is vastgelegd welke klachten door Kifid worden behandeld en hoe de klachtprocedure werkt. Zo moet de klacht gaan over een financiering die is aangevraagd vanaf 1 juli 2018. De uitspraken van Kifid over kleinzakelijke financiering zijn in principe bindend. Dit betekent dat de bank of andere financier, ongeacht de uitkomst, de uitspraak zal opvolgen. 

Bron: VVPonline | Kifid 29 JUNI 2018

VerbijsterendAdvies.nl

 

 

 Laatste update: 02/07/2018 14:43.36