DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Fiscale tegenvaller na 'gesloten beurs' echtscheiding

Partijen doen over en weer afstand van hun rechten op alimentatie en de man doet afstand van meer-/overwaarde. De man voert de helft van de overwaarde op in aangifte als afkoop partneralimentatie.

De vrouw moet daarover inkomstenbelasting betalen en vordert van het door haar te betalen bedrag vergoeding door de man.

Hoger beroep
In hoger beroep heeft de rechter zich gebogen over de vraag of de man handelt in strijd met het convenant.

Convenant
De vrouw stelt dat het convenant moet worden gezien als een ‘all-in overeenkomst’ waarbij partijen over en weer afstand doen van hun rechten op alimentatie jegens elkaar en afstand doen van eventueel door de ander opgebouwde pensioenafspraken. Ter compensatie daarvan - en dus niet alleen van het recht van de vrouw op alimentatie - neemt de man afstand van zijn aandeel in de overwaarde van de woning aan de [woning een] , aldus de vrouw.

Tekst en bedoeling
De vrouw stelt niet dat partijen expliciet hebben afgesproken om de fiscale gevolgen van de afspraak te negeren, maar zij leidt deze afspraak af uit de zinsnede “met gesloten beurs” in artikel 5 van het convenant. Volgens de vrouw was het convenant gericht op compensatie tussen partneralimentatie en overbedeling met gesloten beurzen en laat dit geen ruimte voor de man om de partneralimentatie als aftrekpost op te voeren.

Het Hof
Het hof is van oordeel dat de rechtbank op de juiste gronden heeft geoordeeld dat het convenant niet die strekking heeft. De rechtbank heeft op grond van uitleg van het convenant aan de hand van de Haviltex-norm geoordeeld dat uit genoemde zinsnede niet meer of anders voortvloeit dan dat tussen partijen geen verdere vermogensverschuiving (het hof begrijpt: dan de kruislingse overdracht van de woningen, zoals bepaald in de volzin waarin de zinsnede “met gesloten beurs” is vervat) zou plaatsvinden en dat partijen met deze zinsnede niet hebben beoogd de financiële gevolgen ten opzichte van de belastingdienst uit te sluiten. Het hof neemt deze gronden over en maakt deze tot de zijne. De ex-vrouw wordt dan ook in het ongelijk gesteld.

Fintool: De man komt er fiscaal ook niet geheel ongeschonden vanaf. Hij heeft immers een eigenwoningreserve die na deze omzetting niet meer (geheel) liquide is, daar dit tegen 'alimentatie' is weggestreept…..

Bron: FINTOOL / Rechtspraak.nl

https://www.fintool.nl/shared/gfx/docs/pdf.png Alimentatie en eigenwoningreserve

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 31/07/2018 12:47.50