DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Verschillen tussen een huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenlevingscontract...

Trouwen en een geregistreerd partnerschap zijn samenlevingsvormen die op elkaar lijken. Maar er zijn enkele verschillen, bijvoorbeeld bij de beëindiging. Ook zijn er verschillen tussen een samenlevingscontract en trouwen of een geregistreerd partnerschap.

·         Verschillen huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 3 makante verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

  1. Als u trouwt, moet u elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  2. Een geregistreerd partnerschap kan, MITS u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om eindigen. Voor het ontbinden van een huwelijk moet u altijd naar de rechter.
  3. Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel. 

·         Verschillen samenlevingscontract en huwelijk of geregistreerd partnerschap

  1. Bij een huwelijk of partnerschap heeft u automatisch een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Bijvoorbeeld onderhoudsplicht en erfrecht. Bij een samenlevingscontract heeft u deze rechten en plichten alleen als u ze in het contract opneemt.
  2. Bij een samenlevingscontract is er geen sprake van gemeenschap van goederen, tenzij u dit in het samenlevingscontract opneemt.
  3. Bij een huwelijk of partnerschap hebben u en uw partner automatisch ouderlijk gezag over de kinderen die u samen krijgt. Bij een samenlevingscontract krijgt alleen de moeder automatisch ouderlijk gezag. De man moet het kind eerst erkennen om de officiële vader te worden en kan daarna samen met de moeder het gezamenlijk gezag laten registreren. Wil de moeder niet meewerken? Dan kan de man het gezamenlijk gezag desnoods aan de rechter vragen. Als u de vraag aan de rechter wilt voorleggen, heeft u een advocaat nodig….

Bron: Rijksoverheid / 03082018  FINTOOL

VerbijsterendAdvies.nl

Laatste update: 03/08/2018 12:19.58