DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

NHG 2019 € 290.000,=

NHG heeft de kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen het jaar 2019 vastgesteld op € 290.000,-. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 307.400,-.

 
De kostengrens zal als onderdeel van de V&N 2019, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

BRON: WEW / NHG DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 24/09/2018 09:35.16