DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Doorlopend krediet max 15 jr en frequent getoetst

 

Vanaf 1 mei 2019 is de looptijd voor doorlopend krediet nog maar maximaal 15 jaar. Het is één van de wijzigingen die de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) per 1 mei doorvoert  2019 verschillende wijzigingen door in haar gedragscode voor consumptieve kredietverlening. De VFN stelt, tot tevredenheid van de AFM, meer werk te gaan maken van consumenten met zogeheten locked up kredieten die in de financiële problemen dreigen te komen. 

 

De VFN presenteerde haar plannen vandaag 0111208 tijdens de viering van haar 90-jarig bestaan. Allereerst was er goed nieuws. Uit onderzoek van het Nibud blijkt namelijk dat verreweg de meeste consumenten zijn tevreden met hun persoonlijke lening.  Het onderzoek toont echter ook aan dat de consument nog beter ondersteund kan worden bij het maken van verantwoorde leenkeuzes. Consumenten kijken nu vooral naar het rentepercentage en de maandelijkse verplichting van het krediet.

Regelmatig toetsen

De looptijd, belangrijk voor de totale kosten van een consumptief krediet, blijft volgende de VFN vaak onderbelicht. Conform de aangepaste gedragscode zal gedurende de looptijd van het doorlopende krediet regelmatig worden getoetst of het uitstaande krediet nog past bij de financiële situatie van de consument. Als dit niet meer het geval is, zal in overleg met de consument naar oplossingen worden gezocht. De looptijd van nieuwe doorlopende kredieten zal worden beperkt tot maximaal vijftien jaar.

Locked-up problematiek

De nieuwe gedragscode besteedt daarnaast veel aandacht aan de zogenaamde ‘locked-up’ problematiek. Daarbij gaat het om consumenten die met hun doorlopende krediet niet meer over kunnen stappen naar een andere aanbieder,  bijvoorbeeld door strengere leennormen of veranderingen in de persoonlijke situatie. Zij worden volgens de VFN extra beschermd.

Krediet geblokkeerd

“Bij doorlopend krediet zal veel vaker tussentijds worden getoetst of het krediet nog past bij de consument”, aldus VFN-secretaris Bert Reitsma.  “Als sprake is van een problematische situatie, bijvoorbeeld bij achterstanden op andere kredieten, zal het krediet worden geblokkeerd voor vervolgopnames. Hiermee wordt beter voorkomen dat de consument in een problematische schuldensituatie terecht komt.”

AFM content

De aanpassingen in de Gedragscode zijn mede op verzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tot stand gekomen. “De AFM wil dat consumenten een krediet krijgen dat passend is en blijft zodat zij zicht krijgen op een schuldenvrije toekomst”, aldus woordvoerder Nicole Reijnen. “Dit betekent dat kredietverstrekkers erop gericht moeten zijn om ‘locked up’- situaties bij hun klanten te voorkomen en te beëindigen. Met de gewijzigde gedragscode geeft de VFN blijk van de noodzaak om consumenten beter te beschermen.”

Bron: AMweb Robert Paling op 1 nov 2018

VerbijsterendAdvies.nl

 

 Laatste update: 01/11/2018 13:20.24