DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Samenwonen zonder samenlevingscontact kost € 129.930

Samenwonen zonder samenlevingscontact is niet slim, zeker als er na een relatiebreuk nog vorderingen op elkaar zijn. Een vrouw die een dikke Euroton zegt te hebben geïnvesteerd in de woning van haar ex om de vermogenstoets te omzeilen, kan wat de rechtbank Noord-Nederland betreft fluiten naar haar geld. De vrouw kon alleen aantonen de tegels in de woning te hebben betaald en haar ex moet het aankoopbedrag van € 925 daarom terugbetalen.... 

In de vorige maand gepubliceerde zaak draait het om een voormalig stel dat van 2001 tot augustus 2015 een relatie had. De vrouw trok tijdens de relatie in bij de man die eigenaar is van een koopwoning. Ze maakt tijdens de relatie diverse bedragen, die afkomstig zijn van een erfenis en de verkoop van haar woning, over aan haar ex. In totaal stokt de teller bij € 129.930. De vrouw zegt dit te hebben gedaan omdat zij een ww-uitkering ontving en bang was dat zij na de maximale duur van deze uitkering niet meer in aanmerking zou komen voor bijstand als zij te grote banktegoeden zou hebben….

Einde relatie

Na de zomer van 2015 komt er echter een einde aan de relatie. De vrouw wil haar geld terug dat haar ex volgens haar lezing heeft aangewend voor investeringen aan zijn woning en de aanschaf van diverse roerende zaken. Er zijn volgens haar vergoedingsrechten ontstaan omdat goederen van de man met haar gelden zijn gefinancierd.

Eigen pasje

De man betwist niet dat de vrouw het bedrag van € 129.930,14 op zijn rekening heeft overgemaakt, maar volgens hem heeft de vrouw geen recht op terugbetaling. Volgens hem is de claim verjaard omdat er volgens hem al meer dan vijf jaar verstreken zijn sinds de vrouw het geld aan hem overmaakte. Hij stelt verder dat de vrouw de beschikking had over een pasje van zijn rekening en het geld zelf heeft opgenomen ter financiering van de kosten van de gemeenschappelijke huishouding, vakanties, sieraden en dergelijke.

Roerende zaken

Hij ontkent dat hij de aanpassingen aan de woningen met het door zijn ex overgemaakte geld heeft gedaan. Volgens hem heeft hij hiervoor zelf een lening bij de toenmalige DSB bank afgesloten. Indien de gelden al zijn besteed aan de aanschaf van roerende zaken heeft de vrouw volgens de man hoogstens recht op vergoeding van de huidige waarde van deze zaken, voor zover deze zaken zich nog onder hem bevinden.

Geen bankafschriften

De rechtbank Noord-Nederland volgt deze laatste redenering. “De rechtbank acht het op grond van het aan haar gepresenteerde feitencomplex niet onaannemelijk dat het bedrag van € 129.930,14, door partijen voor diverse doeleinden is aangewend: aanschaf van roerende zaken, investeringen in de woning en de gewone kosten van de huishouding. In dat geval heeft de vrouw geen recht op terugbetaling door de man van het gehele bedrag van € 129.930,14, maar op het deel hiervan dat is besteed aan zaken die de man in eigendom toebehoren. De vrouw heeft de rechtbank geen enkel houvast gegeven over welke van de aan haar toekomende gelden waaraan zijn besteed.” De rechtbank merkt op dat bankafschriften wellicht houvast hadden kunnen bieden maar door het tijdsverloop zijn deze bankafschriften niet meer voorhanden.

Tafel en stoelen

De vrouw kan ook fluiten naar de tafel en zes stoelen ter waarde van € 900 die zij tijdens de relatie heeft gekocht. De man betwistte dat hij de meubels nog onder zich had en dat de vrouw recht heeft op betaling van de aanschafwaarde. Ook in dit geval heeft de vrouw haar betaling volgens de rechtbank onvoldoende onderbouwd.
Een klein doekje voor het bloeden is de € 925 die de man moet terugbetalen voor de tegels die vrouw had betaald voor het huis. Hiervoor beschikte de vrouw wel over een rekeningafschrift van haar privérekening met daarop een betaling aan de man en een omschrijving die hem verbindt aan de tegels.

BRON: AMweb Robert Paling op 15 nov 2018 Laatste update: 15 nov 2018 DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 15/11/2018 13:33.07