DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

WW-uitkering en nul-uren contract, hoe werkt dat ?

Het nul-urencontract is een van de meest flexibele vormen van arbeid. Je hebt in aanvang geen garantie op een vast aantal uren. Maar wat als je werkloos raakt? Kan überhaupt sprake zijn van een WW-uitkering en 0 uren contract of vis je met deze vorm van arbeid achter het net?

WW en 0 uren contract: de voorwaarden

Het kan natuurlijk voorkomen dat je onverhoopt werkloos wordt, doordat bijvoorbeeld jouw contract afloopt of jouw werkgever je heeft ontslagen. Gelukkig bestaan er in Nederland een aantal vangnetten die jou toch van inkomen voorzien tijdens jouw werkloosheid. Om toch inkomen te ontvangen terwijl je werkloos bent bestaat de Werkloosheidsuitkering, ook wel de WW-uitkering genoemd. Deze uitkering wordt door het UWV uitgekeerd.

Of je recht hebt op een WW-uitkering is afhankelijk van een aantal voorwaarden.

  • Je moet verzekerd zijn voor werkloosheid. Als je hebt gewerkt, dan ben je in principe verzekerd, omdat je premie hebt betaald.
  • Je verliest minimaal 5 uur van jouw werk. Je krijgt dus geen loon meer over die uren. Dit betekent dat je ook een WW-uitkering kunt krijgen als je minder moet gaan werken...  
  • Werk je minder dan 10 uur? Dan kun je een WW-uitkering krijgen als je minimaal de helft van jouw uren kwijt raakt. Ook overuren en uren die je tijdelijk extra hebt gewerkt tellen mee.  
  • Je bent beschikbaar voor betaald werk.  
  • Je hebt minimaal 26 weken gewerkt (een half jaar) van de afgelopen 36 weken. Was je ziek of met verlof (zwangerschaps-, bevallings-, of onbetaald verlof)? Dan telt deze periode NIET mee. Dan wordt verder teruggekeken dan 36 weken.

In de voorwaarden staat dus nergens dat je een bepaald aantal uren in je contract moet hebben staan. Maar hoe zit dat dan? Hoe bewijs je dat je jouw uren hebt gewerkt? En op hoeveel WW heb je dan recht?

Recht op ww bij 0-uren contract, hoe bewijs je dat?

Wanneer je een arbeidscontract met vaste uren hebt, is het vaak makkelijk vast te stellen of je recht hebt op een WW-uitkering. Je kan namelijk eenvoudig bereken hoeveel uren je per week verliest ten opzichte van je vaste uren.

Met een 0 uren contract is het minder makkelijk om vast te stellen of je recht op een WW-uitkering hebt. Er is geen sprake van een vast aantal uren per week en daardoor is het lastig om vast te stellen hoeveel uren je per week verliest.  Gelukkig bestaat hier een oplossing voor. Deze heet het “rechtsvermoeden van arbeidsomvang”.  Dit “rechtsvermoeden van arbeidsomvang” betekent dat je er vanuit mag gaan dat je toch een vast aantal uren hebt. Dit vast aantal uren is het aantal, dat jij gemiddeld hebt gewerkt in de voorgaande drie maanden. Je contract moet dus minimaal drie maanden hebben geduurd.

Wanneer je in de afgelopen drie maanden bijvoorbeeld gemiddeld 25 uren per week hebt gewerkt en jouw 0 uren contract langer dan drie maanden heeft geduurd, zijn de nul uren op jouw contract niet meer leidend. Je hebt dan als het ware een contract van 25 uur. Deze uren zullen ook worden gebruikt bij de berekening van het verlies van uren per week.

Het rechtsvermoeden van arbeidsomvang geldt altijd. Het is niet noodzakelijk dat jouw werkgever dit bevestigt. Het is natuurlijk wel erg handig als jouw werkgever schriftelijk bevestigt dat sprake is van een hoger aantal uren als je dit moet bewijzen aan het UWV. In principe is dit zonder bevestiging van jouw werkgever ook redelijk eenvoudig te bewijzen. Door middel van jouw loonstroken en werkroosters kun je aantonen hoeveel uren jij de afgelopen drie maanden gemiddeld hebt gewerkt.

Hoogte van de WW-uitkering

De hoogte van jouw WW-uitkering wordt bepaald aan de hand jouw loon. Het UWV spreekt van het sv-loon, ofwel het sociale verzekeringsloon. Dit is het loon waarover je belastingen en sociale premies hebt betaald. Voor een grove berekening van de hoogte van je WW-uitkering kun je stellen dat je de eerste twee maanden 75% van het gemiddelde loon (dat je het afgelopen jaar verdiende) krijgt en vanaf de derde maand 70% van dat gemiddelde loon. Als jouw gemiddelde loon het afgelopen jaar € 2.000 per maand was, dan zal jouw WW-uitkering de eerste twee maanden € 1.500 bedragen. Vanaf de derde maand dat je werkloos bent zal jouw WW-uitkering € 1.400 bedragen.

De uren op je contract hebben geen invloed op de hoogte van je WW-uitkering. Wanneer je werkzaam was met een 0 uren contract maakt dit voor de berekening van de hoogte van de WW-uitkering dus niet uit. Het UWV gaat bij de berekening van de hoogte van de WW-uitkering niet uit van het aantal uren welke vermeld staan op jouw contract, maar van het daadwerkelijk verdiende loon over het jaar voorafgaand aan de werkloosheid.

Duur van de WW bij 0 uren contract

Als je aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoet, dan heb je recht op minimaal drie maanden WW. Als je minimaal vier van de afgelopen vijf jaar hebt gewerkt, dan kun je langer recht hebben op een WW-uitkering.

Het maakt dus ook bij de berekening van de lengte van de WW-uitkering niet uit of je werkzaam bent geweest onder een 0 uren contract. Ook hier kijkt het UWV namelijk niet naar het aantal uren die in je contract staan.

Kortom: recht op WW bij 0 uren contract!

Het UWV kijkt bij de beslissing over jouw WW-uitkering naar het gemiddelde van de daadwerkelijk door jou gewerkte uren. Bij de vaststelling van de hoogte en de lengte van jouw WW-uitkering houdt het UWV geen rekening met de uren op jouw contract . Bij de vaststelling van de duur en de hoogte van jouw WW-uitkering kijkt het UWV enkel naar het daadwerkelijk door jou verdiende loon en arbeidsverleden.

Wanneer jij werkzaam bent of was op basis van een 0 uren contract kun jij dus gewoon recht hebben op een WW-uitkering, als je aan alle vereisten van het UWV voldoet.

BRON: Hello Law / Anne Dragt - werkzaam als bedrijfsjurist bij een uitzendbureau

VerbijsterendAdvies.nl

 

 
Laatste update: 24/11/2018 11:20.40