DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Grote brand ook risico voor de bedrijfscontinuiteit!

Uit onderzoek blijkt dat grote branden nog steeds de grootste claims veroorzaken voor verzekeraars en hun verzekerden. Grote branden bedreigen daarnaast de continuïteit van de getroffen onderneming. Verzekeraars en brandweer wijzen ondernemers op wat zij zelf kunnen doen om de continuïteit van hun onderneming veilig te stellen. 

Goedkeuring door de brandweer 
Een vaak gehoorde opmerking als een adviseur zijn klant wijst op de risico’s van een grote brand voor de onderneming is: ‘De brandweer heeft het goedgekeurd’. De adviseur moet zijn relatie dan uitleggen dat de brandweer vooral let op de veiligheid van personen. Het oordeel van de brandweer kan worden uitgelegd als: er is voldoende zorg voor de veiligheid van personen als er een brand ontstaat. De brandweer zal na het ontstaan van een brand er alles aan doen om personen te redden. Daarna gaat de brandweer er vanuit dat de ruimte waarin de brand woedt verloren is. De grootste 2e zorg is dan dat de brand niet overslaat naar andere ruimten of gebouwen. Het Verbond van Verzekeraars (Verbond) heeft samen met de brandweer een document (zie externe links) opgesteld om de ondernemer meer bewust te maken van de eigen verantwoordelijkheid.
 

De continuïteit van de onderneming versus laat maar gecontroleerd uitbranden…
Vanuit het standpunt van de brandweer is niets tegen het standpunt: laat maar gecontroleerd uitbranden. Waarom mensenlevens (van brandweerlieden) mogelijk in gevaar brengen om materiële zaken te redden?

Vanuit het standpunt van de ondernemer moet daarnaast ook heel anders tegen een grote brand aangekeken worden. Heel vaak gaat een onderneming alsnog failliet na een grote brand ook al heeft de verzekeraar de materiële schade snel en goed geregeld. De continuïteit van een onderneming kan niet beschermd worden door verzekeringen alleen.

Preventie is een heel belangrijke factor om de continuïteit van de onderneming zeker te stellen.

Checklist Brand 
Het Verbond heeft samen met ondernemersverenigingen sinds maart 2018 de website checklistbrand.nl (zie externe links)  in het leven geroepen. Op de website zijn drie checklists met toelichting geplaatst:
 

·         Checklist Stalbranden

·         Checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden

·         Checklist Brandstichting

Ook wordt informatie gegeven over veel voorkomende brandoorzaken en mogelijke preventiemaatregelen. Het Formulier Brandgevaarlijke werkzaamheden is ook op deze website te vinden.

Bron: Fintool woensdag 19 december 2018 08:00 / Verbond Verzekeraars

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 19/12/2018 09:53.54