DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Blik op verhitte woningmarkt

De huizenprijzen stijgen tot 2021 verder door, al zwakt deze toename de komende 24 maanden wel af. Dat stelt het Economisch Bureau van ABN Amro in de eerste Woningmarktmonitor van 2019.

De economen van de bank gaan ervan uit dat de huizenprijzen dit jaar met 6 procent stijgen en in 2020 met nog eens 4 procent. Ondertussen blijft het aantal woningverkopen dit en komend jaar verder afnemen, zo denkt het Economisch Bureau. Voor 2019 is een afname van 5 procent geraamd, waarna in 2020 opnieuw een daling van 5 procent wordt voorspeld.

Vertrouwen in woningmarkt

“Tot voor kort gingen we ervan uit dat de woningprijzen in 2019 met 7 procent zouden stijgen”, zegt econoom Philip Bokeloh bij ABN Amro. “We verlagen deze prognose nu naar 6 procent, omdat het vertrouwen in de woningmarkt is afgenomen. Dit komt onder meer door toenemende onzekerheid over de groei van de economie. Desondanks denken we dat de woningprijzen dit en komend jaar blijven stijgen. De toename ligt per saldo iets boven het historisch gemiddelde, omdat de hypotheekrente aanhoudend laag is en het woningaanbod ook de komende jaren krap zal zijn.”

Minder huizen verkocht

Een voorbode voor een afzwakkende prijsstijging is volgens ABN Amro de daling van het aantal woningverkopen, die al in 2018 zichtbaar was. Er werden minder huizen verkocht, omdat vanwege de gestegen prijzen de betaalbaarheid onder druk kwam te staan en het sentiment om te kopen afzwakte. Ook zijn de meeste mensen die tijdens de crisis het kopen van een huis uitstelden, inmiddels alsnog verhuisd. Bovendien is er een gebrek aan te koop staande woningen, omdat de doorstromers eerst een nieuw huis aanschaffen voordat ze hun huidige woning te koop zetten.

Verdere daling aantal verkopen

Het Economisch Bureau verwacht dat doorstromers op termijn hun woning te koop zetten voordat ze een ander huis hebben gekocht. In dat geval komen er weer meer woningen te koop. Toch verwachten de economen tot 2021 een verdere daling van het aantal verkopen.

Achterblijvende nieuwbouw

Net als bij bestaande woningen is het aanbod nieuwbouwwoningen beperkt. Een gebrek aan bouwcapaciteit, te weinig bouwplannen, beperkende financieringsmogelijkheden voor bouwprojecten en tegenvallers bij de realisatie van woningen maken dat de nieuwbouw achterblijft. Het Economisch Bureau verwacht dat hierin niet snel verandering komt. Ook stijgen de prijzen van nieuwbouwwoningen, zelfs harder dan bij bestaande woningen. Dit komt deels doordat er tegenwoordig meer in het hogere prijssegment wordt gebouwd.

BRON: AMweb Annet van den Berg op 9 jan 2019

 DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 09/01/2019 12:17.04