DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Rentemiddelen Kamervragen en nieuwe wetgeving

 

Minister W.B. Hoekstra heeft gereageerd op de kamervragen die zijn gesteld n het schriftelijk overleg van 1 november over de Kamerbrief van 6 juli 2018 met daarin een reactie op de motie over een hypotheek met lagere maandlasten.

Gevraagd wordt naar de in rekening gebrachte boeterente wanneer een huiseigenaar zijn rentevaste periode wil verlengen. Dus de situatie dat een eigenaar bijvoorbeeld nog vijf jaar aan rentevaste periode heeft staan, maar deze periode nu al met tien jaar wil verlengen. Hoe worden de werkelijke kosten van een hypotheekverstrekker in dat geval berekend? Is de huidige regelgeving nu al op dit soort situaties berekend?

 

Indien een huiseigenaar zijn rentevaste periode wil verlengen is er geen sprake van vervroegde aflossing. Sommige aanbieders van hypothecair krediet bieden hun klanten de mogelijkheid om voorafgaande aan het aflopen van de rentevastperiode een nieuwe, lagere, debetrente overeen te komen. Wanneer het verschil tussen de oude en de nieuwe debetrente gespreid mag worden terugbetaald is er sprake van rentemiddeling. Er is in dat geval geen sprake van vervroegde aflossing. De regels die bepalen dat aanbieders van hypothecair krediet bij vervroegd aflossen niet meer in rekening mogen brengen dan het financiële nadeel dat zij hierdoor lijden zijn dan ook niet van toepassing, evenmin als de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gepubliceerde leidraad.

 

Op verzoek van de Kamer is toegezegd wettelijk te regelen dat bij rentemiddeling eveneens niet meer in rekening mag worden gebracht dan het financiële nadeel dat de aanbieder door de rentemiddeling lijdt.

Het concept besluit waarin dit geregeld wordt is tot 5 december 2018 aan beide Kamers der Staten-Generaal voorgelegd in het kader van een voorhangprocedure. Het concept besluit is inmiddels ter advisering aan de afdeling Advisering van de Raad van State aangeboden.

De verwachte inwerkingtredingsdatum is 1 juli 2019.

 

Toekomstige aflossingen meenemen bij berekening vergoedingsrente?

Het verzoek om rekening te houden met toekomstige aflossingsvrije ruimte zou kunnen leiden tot de situatie dat door de kredietverstrekker minder dan het financieel nadeel in rekening kan worden gebracht. Het staat kredietverstrekkers dan ook vrij hier geen rekening mee te houden, zolang ze niet meer in rekening brengen dan het financieel nadeel.

 

Bron: Rijksoverheid | Fintool DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 31/01/2019 11:57.54