DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Oplossing nodig voor onverkoopbare huizen buitengebied in De Peel’

DE PEEL - Het aantal mensen met een onverkoopbaar huis in het buitengebied stijgt vanwege een opeenstapeling van normen. Adviseurs uit de regio roepen gemeenten op tot actie. 

Een toenemend aantal inwoners van het buitengebied woont in een huis dat onverkoopbaar is. Adviseurs uit deze regio roepen gemeenten op om voor deze uitzonderingsgevallen een oplossing op maat te maken.  Vaak gaat het om agrariërs die gestopt zijn met hun bedrijf en een leeftijd bereiken waarop ze het huis willen verkopen. In hun omgeving bevinden zich meestal andere veehouderijen, waardoor de zogenaamde geurnormen en normen voor uitstoot van fijnstof gaan gelden. In een aantal gevallen wijzen de getallen uit dat er te veel uitstoot is voor een goed ‘woon en leefklimaat’. De kans dat de bestemming op die locatie kan worden gewijzigd van agrarisch naar wonen is dan zo goed als uitgesloten
Zo goed áls uitgesloten, want deze normen zijn geen wettelijke regels. Een gemeente kan er van af wijken, als dat goed onderbouwd is.

“Er gebeurt nu te weinig bij gemeenten voor deze gevallen”, zegt Paul Valk van Valk advies&bemiddeling  uit Someren. Hij adviseert mensen onder meer over het wijzigen van een bestemming. De afgelopen maanden kwam hij in aanraking met meerdere bewoners die hun bedrijfswoning niet kunnen omzetten omdat het huis in een overbelast gebied van zogenaamde endotoxinenormen (grofweg fijnstof genoemd) ligt. 

,,Dit is geen aanklacht tegen de gemeenten of provincie”, benadrukt Valk. ,,Maar een oproep om met een oplossing te komen voor een grote minderheid die financieel gezien de dupe wordt van het strak toepassen van het endotoxinebeleid. Deze mensen wonen al jaren in deze huizen en kunnen er niets aan doen omdat de kennis over endotoxine en mogelijke gevolgen voor de gezondheid van recente datum is.” 

Volgens Martijn Gerards, projectleider Transitie bij Van Dun Advies, kan het probleem alleen opgelost worden als het gemeentebestuur maatwerk per locatie levert. ,,Ik heb bijvoorbeeld meegemaakt dat een gemeente wel koos voor herbestemming omdat er in hetzelfde gebied veel agrariërs op het punt stonden om te gaan stoppen. Dan wijzigen de uitstoot cijfers ook.  Als je het goed motiveert, dan is dat mogelijk. Gemeenten moeten blij zijn dat mensen op vrijgekomen agrarische locaties willen wonen. Natuurlijk is het gezondheidsaspect van bijvoorbeeld fijnstof-uitstoot een aandachtspunt. Ze moeten goed motiveren dat het aanvaardbaar is en dit gepaard gaat met voldoende ruimtelijke kwaliteit. Daarbij is het verstandig uit te zoeken of gemeenten risico’s lopen in het kader van aansprakelijkheid voor mogelijke gezondheidsschade. Het is de vraag of zij aansprakelijk zijn en of die verantwoordelijkheid niet vooral bij de toekomstige bewoner ligt. De keerzijde van dit alles  is dat de locatie leeg komt te staan omdat panden onverkoopbaar zijn. Dat is pas echt een probleem….” 

BRON: ED  / Daphne Broers 26-02-19, 07:30 Laatste update: 09:20 Bron: ED

DeHypothekenMakelaar.nl

 

               

 Laatste update: 26/02/2019 14:51.18