DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Levensverzekering bij hypotheek van militairen op missie

Het Verbond van Verzekeraars heeft samen met het ministerie van Defensie een overeenkomst ondertekend. Deze maakt het voor militairen, die deelnemen aan vredes en humanitaire operaties in het buitenland, mogelijk om een levensverzekering voor de financiering van hun eigen woning te sluiten zonder bijzondere voorwaarden.

De overeenkomst (pdf) heeft tot doel om woningbehoud mogelijk te maken voor de nabestaanden van de Defensie-ambtenaar als het overlijden het gevolg is van gevechtshandelingen tijdens een missie in het buitenland. De deelnemende verzekeraars beroepen zich namelijk in dat geval niet op de molestclausule.

Verpanding geen vereiste meer

De ‘Overeenkomst Vredes- en Humanitaire operaties’ vervangt de in 2003 gesloten overeenkomst. Belangrijkste aanpassing is dat de rechten en aanspraken van de overlijdensrisicoverzekering niet langer verpand hoeven te zijn aan de geldverstrekker. “Verpanding van een overlijdensrisicoverzekering is niet zo gebruikelijk meer. Met de nieuwe overeenkomst sluiten we dus veel beter aan bij de dagelijkse praktijk van de hypothecaire financiering en dat is goed nieuws”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond.

Woningbehoud mogelijk maken

In de overeenkomst is verder bepaald dat de regeling is beperkt tot de hoogte van de hypotheek op het moment van overlijden. Daarnaast moet de begunstigde van de verzekering dezelfde persoon zijn als degene die mede-eigenaar is (of wordt door vererving) van de woning.

 

Bron: FINTOOL/ Verbond van Verzekeraars

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 25/04/2019 13:02.32