DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Rabobank lapt AFM-leidraad boeterente aan de laars

De Rabobank heeft zich niet aan de AFM-regels gehouden bij klanten die hun hypotheek wilden oversluiten. De bank weigerde pro-forma aflosnota’s te versturen aan consumenten of adviseurs die daarom vroegen. Adviseurs van de bank wilden alleen het boetebedrag laten weten en gaven geen inzicht in de manier waarop de bank tot dat bedrag was gekomen. In consumentenprogramma Radar trok directeur particuliere klanten Mariëlle Lichtenberg het boetekleed aan en beloofde beterschap.

 

Radar kwam via online hypotheekadviseur Ikbenfrits.nl uit bij Hans Knijff, een klant die in 2018 zijn Rabo-hypotheek wilde oversluiten. Zijn nieuwe hypotheekadviseur vroeg de Rabobank om een pro-formanota. De bank mailde hem terug: “U heeft mij gevraagd om een pro forma aflosnota, zoals gemeld verstrekken wij die niet. Wel kan ik u de boete meedelen die op de pro forma aflosnota zou komen te staan.”

Eigen adviseur

Behalve dat Rabobank daarmee niet voldoet aan de AFM-verplichtingen steekt het de consument ook dat Rabobank zijn nieuwe adviseur niet accepteert. “Ze zeggen: je bent klant bij ons en het beleid van de Rabo is dat wij dan alleen jouw adviseurs zijn. Ik zeg: ja, maar dank je de koekoek. Ik vraag jullie niet om advies. Ik heb een eigen adviseur en die wil met jullie zakendoen, die heb ik gemachtigd die is mijn juridische verlengstuk en jullie accepteren die niet.”

Wel beschikbaar

In de uitzending zat Rabobank-directeur particuliere klanten Mariëlle Lichtenberg. Ze erkende de fouten, maar legde de schuld ook deels bij de nieuwe adviseur omdat de berekening wel online te vinden was. “Wat ik er wel bij wil zeggen is dat dit niet betekent dat die informatie er niet was. Die was beschikbaar”, zegt Lichtenberg. “Toen de leidraad inging hebben we als Rabo ons echt gefocust op het online makkelijk maken om zelf de boeteberekening uit te voeren. We hebben het alleen niet in onze reguliere processen opgenomen.”

Grootste verstrekker

Volgens Lichtenberg worden de berekeningen sinds 10 april ook offline aan adviseurs en consumenten verstuurd. Als presentator Antoinette Hertsenberg haar erop wijst dat het op 24 april nog steeds fout ging, wijt de Rabobank-directeur dat aan de omvang van de organisatie. “We hebben het aangepast en uitgebreid doorgenomen met onze adviseurs. Tegelijkertijd zijn we de grootste verstrekker, hebben de meeste adviseurs tot onze beschikking die we allemaal mee moeten nemen in de nieuwe inhoud. Dat proces is er, maar wordt nog niet voor 100 procent goed uitgevoerd.”

Onderzoek

Ikbenfrits.nl onderzocht van twaalf hypotheekverstrekkers of zij inmiddels aan de AFM-leidraad over boeterentes voldoen. ABN Amro en ING zijn de enige twee foutloze geldverstrekkers. Florius, ASR en Aegon komen op één punt tekort, Centraal Beheer en Argenta hebben twee hiaten. SNS, Woonfonds en Hypotrust voldeden op drie punten niet, helemaal onderaan bungelt de Rabobank met vijf ontbrekende onderdelen.

BRON: AMweb /  Bart van de Laak op 7 mei 2019Laatste update: 07/05/2019 12:17.55