DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Vraagprijs is minimale verkoopprijs

 

 

Lag in april 2014 de mediane verkoopprijs van een bestaande woning nog 5,5% onder de vraagprijs. In de afgelopen jaren is de mediane ratio over heel Nederland geslonken tot bijna 1 halverwege 2018. Bij een ratio 1 is de verkoopprijs van een bestaande woning gelijk aan de laatst bekende vraagprijs.  Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster naar spanning op de koopwoningmarkt. Het onderzoek is bekostigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Dat de verkoopprijs van bestaande woningen in Amsterdam relatief het verst boven de vraagprijs uitkomt, zal niemand verbazen. Het CBS becijferde dat woningkopers in Amsterdam in doorsnee 5% meer dan de vraagprijs betalen. In 2017 werd echter in vijftien gemeenten een mediane ratio van 1 of hoger gemeten. Naast Amsterdam maken de gemeente Haarlem, Almere, Utrecht en Groningen de top 5 van 2017 compleet.  

Leeftijd kopers

Na de crisis op de woningmarkt is de gemiddelde leeftijd van de koper geleidelijk opgelopen. In amper 10 jaar tijd is deze met ruim 5 jaar gestegen tot ongeveer 40 jaar. Het is vooral de gemiddelde leeftijd van de doorstromer die toeneemt. Die van de koopstarter beweegt zich rond de 30 jaar.

De meeste woningaankopen door een duo gedaan. Dit heeft onder meer te maken met oplopende woningprijzen. Eenpersoonshuishoudens, dan wel huishouden met een enkel inkomen kunnen steeds moeilijker een koopwoning financieren.

Bron: InFinance CBS Kadaster MinBiZa  DeHypothekenMakelaar.nl Laatste update: 21/06/2019 14:08.47