DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Ziekte na muggensteek geen ongevalsdekking

Een muggensteek mag een ongeval zijn, de erdoor veroorzaakte ziekte is dat volgens de polisvooorwaarden NIET.

Dat meent Nh1816 en de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) volgt de verzekeraar hierin.

Dit in de zaak van een verzekerde die 75 mille claimde op grond van de ongevallendekking uit de reisverzekering. De verzekerde liep een ziekte (Japanse encefalitis) op door een muggensteek. De ziekte veroorzaakte volgens hem een hersenbeschadiging.

De Commissie: “Uitsluitend de muggensteek is te kwalificeren als ongeval in de zin van de Voorwaarden, te weten; ‘een plotseling, onverwacht en van buiten komend op uw lichaam inwerkend geweld, waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan’.

In artikel 8 van de Voorwaarden is echter bepaald dat met een ongeval NIET wordt bedoeld het ziek worden door een insectenbeet of –steek.

Een objectieve uitleg van de Voorwaarden brengt mee dat dit betekent dat blijvende invaliditeit als gevolg van het ziek worden door een insectenbeet of -steek niet is gedekt.

Consument stelt nog dat de ziekte geen rol speelt omdat de ziekteverschijnselen zijn verdwenen en een hersenbeschadiging geen ziekte is. Dat de ziekte inmiddels is verdwenen en dat een hersenbeschadiging is overgebleven, maakt echter nog niet dat alsnog sprake zou zijn van een ongeval als bedoeld in de Voorwaarden.”

VerbijsterendAdvies.nl : het venijn zit dus zoals altijd in de soms piepkleine lettertjes, wel als ongeval te beschouwen qua definities, maar niet gedekt vanwege de irritant zoemende veroorzaker…

BRON: KIFID Uitspraak 2019-381VerbijsterendAdvies.nl 

 

 Laatste update: 21/06/2019 14:55.44