DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Overdrachtsbelasting 2% of 6% beoordeeld: Voormalig kantoorpand is volgens A-G ten tijde van levering al woning = 2%

 

Advocaat-generaal Ettema concludeert dat het bouwwerk op het verkrijgingstijdstip nog niet de bouwkundige kenmerken van een woning heeft, maar ook geen kantoor meer is. De omgevingsvergunning voor woningbouw geeft dan de doorslag: het bouwwerk is dus een woning.

X koopt een appartementsrecht op de begane grond van een pand. Het pand is in 1991 gebouwd als kantoorgebouw. In de zomer van 2016 wordt de omgevingsvergunning om het pand in woningen te kunnen transformeren onherroepelijk en wordt met de sloop begonnen. Ten tijde van de verkrijging van het appartementsrecht op 17 oktober 2017 was de sloop op de begane grond net klaar en was de aannemer begonnen met het vervangen van de kozijnen. In geschil is het tarief voor de overdrachtsbelasting. De staatssecretaris gaat in cassatie.

Advocaat-generaal Ettema concludeert dat het bouwwerk op het verkrijgingstijdstip nog niet de bouwkundige kenmerken van een woning heeft, maar ook geen kantoor meer is. Het bouwwerk is naar zijn aard niet langer bestemd tot kantoor en ook nog niet bestemd tot woning. In dit geval geeft volgens de A-G de omgevingsvergunning voor woningbouw de doorslag. Het bouwwerk moet als woning worden aangemerkt en het tarief van 2% overdrachtsbelasting is dan van toepassing. De A-G adviseert de Hoge Raad om het cassatieberoep ongegrond te verklaren.

 

BRON: Kluwer Taxlive 19 augustus 2019 [Uitspraak] DeHypothekenMakelaar.nl

Relevante wetsartikelen: Wet op belastingen van rechtsverkeer 14

 Laatste update: 21/08/2019 10:29.54