DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

VEH waarschuwt voor Betaalgarant, DNB en AFM actieloos ?

 

Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft DNB opnieuw gevraagd onderzoek te doen naar garantie-instituut Betaalgarant Nederland. Voor zover de vereniging kan nagaan, heeft Betaalgarant Nederland geen verzekeringsvergunning. Ook zijn de dekkingsvoorwaarden van de afbouwgarantie onduidelijk.

Voor kopers van een nieuwbouwwoning is het belangrijk dat de bouwer van hun woning is aangesloten bij een garantie-instituut. VEH: “Als de koop-aanneemovereenkomst met een afbouwgarantie wordt gesloten en de bouwer onverhoopt failliet gaat, dan wordt de woning zonder meerkosten afgebouwd door een andere bouwonderneming. Helaas is niet elk garantie-instituut betrouwbaar. Wij waarschuwen nieuwbouwkopers met klem voor Betaalgarant Nederland.”

Onderzoek

Eigen Huis vroeg in juni 2018 vroeg aan DNB en de AFM onderzoek te doen naar Betaalgarant Nederland. “Deze week hebben DNB nogmaals verzocht te onderzoeken of Betaalgarant Nederland voldoet aan de regels. Zo niet, dan moeten DNB / AFM optreden.” Betaalgarant is in het nieuws omdat de organisatie kopers in de steek laat bij het faillissement van een bouwer in Brielle….

BRON: 30092019 InFinance / VerbijsterendAdvies.nl /  DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 30/09/2019 11:35.13