DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Anticiperen op 2020 wijziging belastingdruk alimentatie afgeschoten

De rechter van Rechtbank Amsterdam deed een uitspraak over een lopende alimentatieverplichting en de nieuw aangekondigde belastingwetgeving per 2020.


De man heeft verzocht alvast te anticiperen op de omstandigheid dat het percentage waartegen de man de door hem betaalde partneralimentatie van de belasting af kan trekken per 1 januari 2020 zal worden verlaagd.

De rechtbank overweegt dat de hoogte van de alimentatie afhangt van meer factoren dan alleen het fiscaal voordeel voor betaalde partneralimentatie en hypotheekrente. Een ander punt is dat de exacte tarieven waartegen de aftrek plaats kan vinden pas in de laatste weken van het jaar definitief worden vastgesteld, wat een praktische belemmering vormt voor het maken van de berekening. Bovendien hangt het sterk van de zaak af of de herziening van het belastingstelsel er daadwerkelijk toe zal leiden dat de onderhoudsbijdrage op een ander bedrag bepaald dient te worden dan thans wordt vastgesteld. Gelet op het vorenstaande zal de rechtbank niet meegaan in voornoemd verzoek van de man.


Bron: Fintool / Rechtspraak.nl / 
DeHypothekenMakelaar.nl 03102019

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

 Aftrekpost alimentatie verlaagd tarief 2020

 Afbouw IB percentages aftrekposten.Laatste update: 03/10/2019 11:39.46