DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

         Is uw partner veel jonger?

Let op: dan heeft u zeer grote kans dat uw pensioenregeling voorziet in een korting op de eventuele nabestaandenuitkering! De meeste collectieve pensioenregelingen gaan namelijk uit van een gemiddeld leeftijdsverschil. Een groter dan gemiddeld leeftijdsverschil betekent een langere uitkering aan de nabestaande, en door de daarop volgende korting dus een aanstasting van uw eventuele nabestaandenpensioen! Analyseer dus uw reglement hierop of maak een afspraak met de PensioenMakelaar.nl of kijkt u eens op de pagina "nabestaandenpensioen"! 

Bovendien zult u vanaf 2015 geconfronteerd kunnen worden met het AOW-hiaat, de toeslag voor de jongere partner verdwijnt dan namelijk voor nieuwe pensioengerechtigden. Iedereen die dan een nieuwe aanspraak wil maken op AOW, zal zélf 65 jaar moeten zijn, er is geen compensatie meer voor de jongere partner!!

Als u wilt weten hoe groot die korting voor u is, kijkt DePensioenMakelaar daar graag uw pensioenvoorzieningen op na. Maak dus hier een afspraak voor een gedegen analyse, of vraag hier informatie op.

De PensioenMakelaar licht hier het AOW-hiaat toe en u kunt hier meteen uw eigen situatie doorrekenen.

VerbijsterendAdvies van De HypothekenMakelaar & de PensioenMakelaar is 24 uur per dag bereikbaar:


Postbus 646 5201AP Den Bosch
Poeldonk 26 5275 HP Den Dungen
T: 073 - 59 44 112
F: 073 - 59 44 113
M: 0615 - 32 11 32
E : info@DePensioenMakelaar.nl

Postbus 914  5700 AX Helmond   
Taxusrode 7 5709 HW Helmond
T: 0492 - 556 22 6 
F: 0492 - 556 22 7
M: 0615 - 32 11 32
E : info@DePensioenMakelaar.nl

KvK: 17152768
SER (tot 2006 daarna AFM) 1064078A
SEH: Erkend Hypotheek Adviseur, Erkenning ten name van Marcel J.F. van Bijsterveld
AFM (WFD 2006 daarna WFT) 1200.4165
AFM ten name van VerbijsterendAdvies.nl
Klachteninstituut KIFID aangesloten
Gidi geconformeerd (tot 2006 daarna WFT)
Beroepsaansprakelijkheid is verzekerd.
RaboBank: 1496.80.759
ABN-Bank : 4639.82.363 


Laatste update: 10/01/2011 16:00.57