DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

    Klachten zijn er om op te lossen! 


Zoals u bij “Over ons” heeft kunnen lezen, is het De HypothekenMakelaar.nl er alles aan gelegen om eerlijke topkwaliteit te leveren. Daarom volgen we de marktontwikkelingen op de voet, blijven we up-to-date met fiscale en sociale wetgevingen, en blijven we we als SEH-Erkend Hypotheek Adviseur via de Permanente Educatie consequent op de hoogte. Daarnaast zijn er  allerlei objectieve kwaliteitswaarborgen gesteld. 

De HypothekenMakelaar.nl investeert in kwaliteitswaarborgen zoals SEH, Autoriteit Financiële Markten (AFM), klachtenregeling, etcetera. Maar omdat er ondanks alle inspanningen toch wel eens iets mis kan gaan, zijn we ook aangesloten bij een landelijk klachteninstituut.  In de loop van 2007 gaat het SKV op in het nieuwe klachteninstituut "KIFID" met een heuse Ombudsman Financiële Diensten. 

Als er naar uw beleving onverhoopt iets in onze dienstverlening mis is gegaan, dan belt u ons gewoon even, of desgewenst kunt u hier uw klacht op schrift stellen. 

Gegarandeerd dat De HypothekenMakelaar.nl er alles aan zal doen om een goede oplossing te vinden, desnoods via mediation, want klachten zijn er om op te lossen en om van te leren! Komen wij er samen niet uit, dan zal de Ombudsman van het klachteninstituut "KIFID" zijn oordeel vellen. 

 

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw onderwerp:
Bericht:


Laatste update: 10/01/2011 15:59.35