DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Over u en ons...

Het is De PensioenMakelaar.nl een aangenaam genoegen om u op onze website te mogen ontmoeten, we willen ons graag even aan u voorstellen:

Onze Visie.
De Visie van De PensioenMakelaar.nl is dat kwaliteit zichzelf verkoopt. Daarom onderscheidt De PensioenMakelaar.nl zich door de zeer persoonlijke aanpak. Omdat voor De PensioenMakelaar.nl  de kwaliteit zwaarder weegt dan de kwantiteit: het gaat niet om zoveel mogelijk, maar om zo goed mogelijk.

Maatwerkpak.
Door goed naar u te luisteren , door jarenlange marktkennis en een zeer breed inkooppalet zal het advies als een maatwerkpak naadloos aansluiten bij uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen.

Externe borging van de kwaliteit.
Natuurlijk zijn alle kwaliteitseisen uit onze visie, daarom zo goed mogelijk geborgd bij diverse onafhankelijke instanties:

Als dit u aanspreekt, is uw keuze voor De PensioenMakelaar.nl een verstandige keuze! De PensioenMakelaar.nl begrijpt namelijk wat ú bedoelt met een goed geregeld financieel leven,  en zoekt daar passende oplossingen bij!

Voor uw vragen, kunt u gebruik maken van ons contact formulier!


Onafhankelijk Adviseur
De PensioenMakelaar.nl is een onafhankelijk adviseur. Dat houdt impliciet zelfs in dat zij niet met vreemd kapitaal gefinancierd is, waardoor er geen enkele productieverplichting is met welke aanbieder of geldverstrekker dan ook. De PensioenMakelaar.nl laat zich dus niets voorschrijven, maar weegt de belangen van haar relaties, en zoekt daar de passende oplossing bij in de grote aanbodmarkt. Wat niet direct in eigen huis is, kan van de menulijst bij samenwerkingsverbanden worden ingekocht. Dat kan zeker niet van elke adviseur gezegd worden, zo verkoopt “de bank” vaak alleen maar het koekje van eigen deeg, heeft het verkoopkanaal van een aan een verzekeraar gelieerde adviseur (RVS is ING / Postbank is ING / Meeus is Aegon en ga zo maar door) een min of meer dwingende productiesturing, en heeft “de adviseur op de hoek“ te weinig omzet om die ook nog eens te verdelen over meerdere aanbieders. Dat zal voor u dus niet altijd voordelig uitpakken?

terug

En ook Onafhankelijk Cliëntenremisier
De PensioenMakelaar.nl is als professioneel Financieel Dienstverlener en als Cliëntenremisier ingeschreven bij en staat onder streng toezicht van de AFM, ofwel Autoriteit Financiële Markten. Daarom kan De PensioenMakelaar.nl u ook verantwoord in contact brengen met gerenommeerde beleggingsinstanties, die ook weer onder controle staan van de Nederlandse overheid. Zo kunnen decepties zoveel mogelijk voorkomen worden.

terug

SEH Erkend Hypotheek Adviseur
De HypothekenMakelaar biedt u een SEH Erkende Hypotheek Adviseur met gedegen vakkennis aan, die bovendien verplicht is tot voortdurende PE-scholing (PE = Permanente Educatie). Niet alleen wet- en regelgeving, maar ook financiële producten veranderen bijna dagelijks, de SEH Erkende Hypotheek Adviseur volgt de markten op de voet en laveert u veilig naar het door u gewenste einddoel.

terug

GIDI gedragsregels onderschreven
De PensioenMakelaar.nl heeft GIDI onderschreven, wat inhoudt dat zij helder opereert naar gedragsregels zoals die in de branche en inmiddels ook in wet- en regelgeving zijn vastgelegd. Regels die voor u inzichtelijk maken wat wij van elkaar mogen verwachten in het belangrijke adviestraject. In onze dienstenwijzer leest u onze werkwijzer en wat we van elkaar mogen verwachten, zoals eerlijke, glasheldere en juiste informatie waarop ons advies aan u gestoeld is.

terug

Klachteninstituut aangesloten
De PensioenMakelaar.nl heeft zich daarnaast aangesloten bij een landelijk meldpunt voor klachten (KIFID), incluis een heuse Ombudsman voor verzekeringen en diverse financiële diensten. Ook SEH -Erkend Hypotheek Adviseur- voorziet in een externe klachtenregeling. Wij doen er uiteraard alles aan om klachten altijd voor te blijven, maar natuurlijk blijft het allemaal maar mensenwerk. Als het daarom toch eens echt mis mocht lopen, dan is het goed om een onafhankelijke instelling te laten bemiddelen en om te zien waar het fout is gelopen. Je moet durven je kwetsbaar op te stellen, zeker als je “voor goud gaat” zoals De PensioenMakelaar.nl!

terug

WFD-WFT & AFM ingeregeld
De PensioenMakelaar.nl is niet bang voor de nieuwe strenge regelgeving Wet Financiële Diensten en haar opvolger WFT. Wie in Nederland wil bemiddelen in verzekeringen, moet daartoe zijn geaccrediteerd door AFM. Daarvoor moet onder meer worden voldaan aan strenge eisen aan degene die de feitelijke leiding heeft van het assurantiebedrijf en aan voortdurende opleiding, een goede klachtenregeling, "reconstrueerbare papertrail" en ga zo maar door. De minder zwaar gekwalificeerde advieskantoren zullen daarom niet meer overal in mogen adviseren. De PensioenMakelaar.nl mag echter bogen op meer dan 20 jaar vakervaring en een zwaar gevulde CV. Alles is gericht op topkwaliteit en op ú! Natuurlijk vindt u ons daarom in het openbare register van de strenge toezichthouder AFM. 

terug

Een vaste adviesroute
De PensioenMakelaar.nl werkt volgens een vast stramien: vanuit een uitgebreide analyse wordt het advies ingekleurd op de door u aangegeven en doorgesproken wensen. De daarbij passende aanbieders worden geselecteerd, en tegen elkaar afgezet. Zo heeft u uiteindelijk een goed beeld van “wat er te koop is” en kiest u zélf weloverwogen uit wat u de beste keuze lijkt. Soms is dat de allerscherpste premie, maar vaak is de afweging van betere voorwaarden tegen een acceptabele meerprijs een verstandiger keuze.....

terug

En daarom......
En daarom, als al deze argumenten u aanspreken, daarom is uw keuze voor De PensioenMakelaar.nl dus een verstandige keuze! De PensioenMakelaar.nl begrijpt namelijk wat ú bedoelt met een goed geregeld financieel leven,  en zoekt daar voor u de passende oplossingen bij!

terug


U kunt ons 24 uur per dag bereiken,  maar als u liever door ons teruggebeld wilt worden, dan klickt u hier!

>>Onze adres- en bedrijfsgegevens vindt u hier.
Laatste update: 10/01/2011 15:56.07