DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

            Pensioen is een zaak die iedereen aan gaat, altijd!

Want iedereen wil nú en straks aangenaam kunnen leven. En dat komt niet vanzelf: want de AOW is maar een sobere basisvoorziening. En het voortbestaan daarvan staat met de aanstormende, direct na WO-2 geboren babyboomers, zwaar onder druk. Vanaf (1945+65 jaar) 2010 begint de massale claim op de AOW! De automatische koppeling aan de loonontwikkelingen wordt al langer niet meer 1 op 1 gevolgd, zodat de AOW-uitkering niet echt meer waardevast te noemen is. Met andere woorden de AOW-utkering holt uit, en is straks als besteedbaar oudedags-inkomen duidelijk minder waard!

Als u direct een afspraak wilt makenvoor een gedegen analyse van uw persoonlijke situatie, kunt u hier extra informatie opvragen of meteen een afspraak maken, De PensioenMakelaar maakt graag tijd voor u vrij !


Jongeren en pensioen

Bij het woord "Pensioen" alleen al denken jongeren aan grijze senioren en "dat zien we straks nog wel". Maar niets is minder waar. Want hoe later je begint met pensioensparen, hoe minder gemakkelijk er rendement gemaakt kan worden, en des te groter zal de eigen netto inbreng moeten zijn. Ook spelen andere elementen een grote rol, zoals:

* Zorg voor nabestaande partner en kinderen
* Arbeidsongeschikt worden
* WIA-krater en WIA-excedent
* Eerder stoppen met werken
* Wat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erover zegt.
* Pensioen is dus zeker een zaak voor iedereen.


Zorg voor nabestaande partner en kinderen

Vroeger was er een chique AWW, ofwel Algemene Weduwen en Wezenwet. Die zorgde na een overlijden voor de achterblijvende kinderen en de achterblijvende partner, levenslang. Maar ook die sociale voorziening is inmiddels versoberd tot "ANW", ofwel Algemene Nabestaanden Wet. Die verzekert de nabestaande partner nog slechts voorwaardelijk van een sober en tijdelijk inkomen mits er kinderen <18 jaar verzorgd worden. Het minimuminkomen loopt slechts totdat het jongste verzorgde kind 18 jaar is, en als de partner eigen inkomen heeft, kan de uitkering na korting uiteindelijk zelfs € 0 bedragen. ....

terug

Arbeidsongeschikt worden

Maar ook, wat gebeurt er bij arbeidsongeschikt worden? Wat gaan voortdurend nieuwe wetgevingen brengen? Pas arbeidsongeschikt vanaf 80% duurzame arbeidsongeschiktheid. Hallo bent u daar nog? In pensioensystemen, is vaak standaard een premievrijstelling meeverzekerd zodat het pensioen in het ergste geval geheel premievrij doorloopt. Ook kan WIA-krater meeverzekerd zijn, of het WIA-excedent voor degene met een salaris boven de jaarlijks aangepaste WIA-grens. Maar of dat ook voor u 100% veilig is afgedekt, dat is de analyse vantevoren wel waard, pak dus uw reglement ter hand of maak een afspraak met de Pensioenmakelaar.nl, die is 24 uur per dag bereikbaar voor zijn toprelaties!

terug

Eerder kunnen stoppen met werken...

En wat dacht u van eerder kunnen stoppen met werken? Daar is een heel vermogen voor nodig! Vroeg beginnen is dan de enige optie, tenzij u later grote vermogensbetsanddelen daarvoor kunt aanwenden. Vroeger was trouwens een levenslange baan bij eenzelfde baas, heel gewoon, maar dat is niet echt meer van deze tijd. De pensioenbreuken liggen dus voor het oprapen, De PensioenMakelaar helpt u met een analyse en het zoeken van passende oplossingen, maak hier dus een afspraak voor een professionele inventarisatie.

terug

 Wat Min SZW ervan zegt

Met 1 klik komt u in hier het SZW dossier.

Pensioen is dus zeker een zaak voor iedereen.

Maar voor een goed pensioen, daar moet je zelf ook iets voor moeten doen. En met name dat laatste zal in de verdere toekomst een steeds sterker element worden. De overheid trekt zich immers steeds verder terug als hoeder van het algemeen belang, en werkgevers trekken de riemen strak. Levensjaren pensioen werd Eindloonregeling en daarna Middellooon, en de laatste trend is de Beschikbare Premieregeling. En u zult begrijpen dat deze wijzigingen niet altijd in uw voordeel zijn geweest als werknemer/pensioenverzekerde.... 

Maak hier dus een afspraak met De PensioenMakelaar voor een gedegen analyse van uw persoonlijke situatie! 

terug

VerbijsterendAdvies van De HypothekenMakelaar & de PensioenMakelaar is 24 uur per dag bereikbaar:

Postbus 646 5201AP Den Bosch
Poeldonk 26 5275 HP Den Dungen
T: 073 - 59 44 112
F: 073 - 59 44 113
M: 0615 - 32 11 32
E : info@DePensioenMakelaar.nl

Postbus 914  5700 AX Helmond   
Taxusrode 7 5709 HW Helmond
T: 0492 - 556 22 6
F: 0492 - 556 22 7
M: 0615 - 32 11 32
E : info@DePensioenMakelaar.nl
 
KvK: 17152768
SER (tot 2006 daarna AFM) 1064078A
SEH: Erkend Hypotheek Adviseur, Erkenning ten name van Marcel J.F. van Bijsterveld
AFM (WFD 2006 daarna WFT) 1200.4165
AFM ten name van VerbijsterendAdvies.nl
Klachteninstituut KIFID aangesloten
Gidi geconformeerd (tot 2006 daarna WFT)
Beroepsaansprakelijkheid is verzekerd.
RaboBank: 1496.80.759
ABN-Bank : 4639.82.363 


Laatste update: 10/01/2011 15:55.06