DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

            Helft Nederlanders bezorgd over pensioen

Uit een enquête van TNS NIPO in opdracht van RTL-Nieuws blijkt weer eens dat ruim de helft van de Nederlanders zich zorgen maakt  over de oudedagvoorziening. Grootste punt van zorg is of de huidige levensstandaard nog wel onverkort betaald kan worden straks als gepensioneerde 65-plusser....
 • 70 procent van de Nederlanders zorgt voor een aanvulling op de oudedagvoorziening.
 • maar in hoeverre volstaat die eigen aanvulling eigenlijk?
 • 46 procent van de werkenden heeft een aanvullend pensioen bij de werkgever.
 • maar in hoeverre volstaat die aanvulling op AOW eigenlijk?
 • wat blijft er eigenlijk nog over van AOW na fiscalisering?
 • van de ondervraagden vindt bijna de helft dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen oudedagvoorziening.
 • we passen ons kennelijk snel aan aan een steeds verder terugtredende overheid?!
De redenen voor een serieuze pensioenbreuk liggen trouwens voor het oprapen: 
 • pas later gestart in het arbeidsproces
 • eerst als uitzendkracht allerlei jobs zonder pensioendekking
 • echtscheiding met schadelijke pensioenverdeling
 • sabbatical zonder pensioen
 • part-time periodes met lagere pensioenopbouw
 • tweeverdieners met 2 pensioendrempels (franchise)
 • buitenlandjaren of pas later in Nederland
 • sterke inkomensgroei, terwijl slechts over gemiddelde wordt opgebouwd
 • nabestaandenvoorziening op risicobasis
 • opbouw middelloon in plaats van eindloon
 • wisseling werkgevers met verschillende pensioensystemen
De gemakkelijkste oplossing
Wellicht is langer doorwerken de gemakkelijkste oplossing is, maar wilt u dat? En kunt u dat, want een vorderende leeftijd neemt steeds meer gebreken met zich mee. En staan werkgevers u op te wachten als oudere werknemer? En staan werkgevers u op te wachten als oudere én gehandicapte werknemer? Of is het tijd om snel maar eens iets serieus te gaan regelen voor uzelf?! DePensioenMakelaar.nl voorziet u graag van een wijs advies, maak dus hier een afspraak!Terug
 

VerbijsterendAdvies van De HypothekenMakelaar & de PensioenMakelaar is 24 uur per dag bereikbaar:

Postbus 646 5201AP Den Bosch
Poeldonk 26 5275 HP Den Dungen
T: 073 - 59 44 112
F: 073 - 59 44 113
M: 0615 - 32 11 32
E : info@DePensioenMakelaar.nl

Postbus 914  5700 AX Helmond   
Taxusrode 7 5709 HW Helmond
T: 0492 - 556 22 6 
F: 0492 - 556 22 7
M: 0615 - 32 11 32
E : info@DePensioenMakelaar.nl

KvK: 17152768
SER (tot 2006 daarna AFM) 1064078A
SEH: Erkend Hypotheek Adviseur, Erkenning ten name van Marcel J.F. van Bijsterveld
AFM (WFD 2006 daarna WFT) 1200.4165
AFM ten name van VerbijsterendAdvies.nl
Klachteninstituut KIFID aangesloten
Gidi geconformeerd (tot 2006 daarna WFT)
Beroepsaansprakelijkheid is verzekerd.
RaboBank: 1496.80.759
ABN-Bank : 4639.82.363


Laatste update: 10/01/2011 15:54.39